اولین دوره مسابقات قرآنی جامعه پهلوانی و زورخانه ای استان کهگیلویه وبویراحمد برگزار شد

اولین دوره مسابقات قرآنی جامعه پهلوانی و زورخانه ای استان کهگیلویه وبویراحمد برگزار شد اسماعیل جمیاری رئیس هئیت پهلوانی و زورخانه ای استان کهگیلویه وبویراحمد از برگزاری اولین دوره مسابقات قرآنی جامعه پهلوانی در...