با حضور معاون وزیر ورزش و جوانان مجمع عمومی سالیانه فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای، در این مجمع که از ساعت ۹ صبح روز جمعه ۱۱ اسفندماه سالجاری در سالن نظامیه هتل پارسیان صفاییه یزد آغاز شد، دکتر شعبانی بهار...